New Price

02Січ

Зміна вартості послуг

Новини, Новини порталу

Портал Silrada.org “Мережа сайтів для сільських/селищних рад” повідомляє, що починаючі з січня 2019 року змінено вартість послуги тех.підтримки і хостингу сайтів мережі в Інтернеті і тепер вартість технічної підтримки + 1 рік захищеного хостингу коштуватимуть 1000,00 гривень на рік.

Плата включає захищений доступ до мережі Інтернет.

*За результатами державної експертизи у галузі технічного захисту на комплексну систему захисту інформації ЗВІД отримано атестат відповідності. Атестатом відповідності підтверджується, що комплексна система захисту інформації ЗВІД відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з функціональним профілем захищеності {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НЦ-2, НК-1, НО-2, НТ-2, НВ-1} та рівнем гарантій оцінки коректності реалізації функцій захисту Г2.

Побудована комплексна система захисту інформації ЗВІД забезпечує надійний захист інформаційних ресурсів споживачів ЗВІД від несанкціонованого доступу, зовнішніх атак та впливу деструктивного коду.

Ми гарантуємо якість та надійність послуг, що надаються, тому що ми є офіційними партнерами ДП “УСС” (єдиний надавач послуг конфіденційного зв’язку, у тому числі надання у користування захищених каналів передачі даних, захищеного доступу до Інтернету органам державної влади та місцевого самоврядування), а оскільки комплексна система захисту інформації захищеного вузла Інтернет доступу ДП “УСС” забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, що підтверджується Атестатом відповідності системи захисту інформації Держспецзв’язку України від 10.07.2017 №17090.