Garantijnuj Remont

12Січ

Гарантійний ремонт або заміна технічно складних побутових товарів. Новий Порядок

Новини

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами чи договором.

Головне управління Держпродспоживслужби повідомляє, що 5 грудня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2023 № 1251 «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів». Цим Порядком визначено механізм взаємодії між споживачами, виробниками технічно складних побутових товарів, продавцями, сервісними центрами під час здійснення гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів.

Разом з Порядком затверджений і Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, а саме:

 • апаратура радіоелектронна побутова;
 • машини та прилади електропобутові;
 • машини та прилади для механізації робіт у побуті;
 • побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка;
  засоби зв’язку;
 • прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри;
 • музичні інструменти, у тому числі електромузичні;
 • складні комплектувальні вироби;
 • транспортні засоби;
 • продукція виробнично-технічного призначення, яка може бути використана у побуті;
 • товари медичного призначення;
 • товари для зайняття фізичною культурою, спортом і туризмом;
 • зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична;
 • засоби вимірювальної техніки побутового призначення.

Не поширюється дія на здійснення гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, які використовуються на автомобільних дорогах державного значення і відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації та обліку територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

Гарантійне обслуговування полягає в тому, що виробник (продавець, сервісний центр) протягом гарантійного строку в разі виявлення недоліку товару, який виник з вини його виробника (продавця), зобов’язується організувати гарантійний ремонт, який здійснюється за зверненням споживача безоплатно.

Звертаємо увагу, що експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, зокрема:

 • найменування;
 • модель;
 • серійний номер;
 • дату виготовлення;
 • основні споживчі властивості та характеристики;
 • правила та умови зберігання і безпечного використання;
 • гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем);
 • гарантійний строк;
 • строк служби товару;
 • в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби та про можливі наслідки невиконання таких дій;
 • найменування та адресу виробника (або імпортера);
 • найменування та адресу сервісного центру;
 • інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу.

Ця інформація надається споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний вебсайт виробника не пізніше моменту передачі товару.

Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів, які розміщені на офіційному вебсайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом (у доступній наочній формі).

Для здійснення гарантійного ремонту або заміни товар приймається продавцем (сервісним центром) після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.

Якщо виробник (продавець) надав гарантійні зобов’язання в електронній формі, споживачу такому ж вигляді надає продавцю (сервісному центру) інформацію, яка ідентифікує товар та допускає до гарантійного талону.

Продавець (сервісний центр) за зверненням споживача про необхідність усунення недоліку в товарі проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку. У разі виявлення недоліку, який виник з вини виробника (продавця), товар підлягає гарантійному ремонту в установлений строк. Споживачеві повинні видати квитанцію або інший документ, де зазначаються: найменування та адреса сервісного центру, номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту, найменування товару, модель, серійний номер, дата виготовлення, дата приймання, опис зовнішнього вигляду, опис заявленого недоліку, строк здійснення гарантійного ремонту, інформація про споживача, засоби зв’язку з ним тощо.

Пам’ятайте, що продавець (сервісний центр) несе відповідальність за якість і безпеку виконаних робіт, строк здійснення гарантійного ремонту та зберігання прийнятого товару.

Якщо продавець (виробник) заявив про те, що здійснення ремонту товару є економічно невигідним для нього або його неможливо виконати, то він має здійснити гарантійну заміну на такий самий товар або аналогічний з числа наявних, чи повернути кошти покупцеві в установленому законодавством порядку. Водночас споживач повертає товар з недоліком відповідно до комплектації, зазначеної в експлуатаційних документах.

Якщо за результатами проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що він виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтверджуючий документ в паперовій або електронній формі.

Відремонтований товар повинен відповідати вимогам експлуатаційних документів.

Закінченням строку здійснення гарантійного ремонту вважається дата повідомлення споживачеві про завершення ремонту, про що робиться позначка у гарантійному талоні. У повідомленні зазначається й строк одержання відремонтованого товару. Якщо споживач не прибув у зазначений строк, питання щодо зберігання товару вирішується відповідно до умов договору, укладеного між продавцем (сервісним центром) і споживачем, у встановленому законодавством порядку.

Звертаємо увагу, що продавець (сервісний центр) повинен провести в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів. Споживачу свою чергу скріплює результати перевірки підписом у квитанції або іншому документі, що видані відповідно до Порядку.