06Жов

Що таке Протокол сесії сільської ради. Приклад Рішення сесії

Новини ,

Протоколи сесій сільської, селищної ради, прийняті на ній рішення підписуються сільським, селищним головою ради. У разі його відсутності – відповідно секретарем сільської, селищної ради. У виключних випадках документи сесії підписуються депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. На вмотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія актів прийнятих на сесії ради.

Сесії сільської, селищної ради проводяться гласно. Однак у разі необхідності відповідна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На жаль, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить конкретних підстав для проведення закритих пленарних засідань, що, певною мірою, є порушенням декларованого принципу гласності місцевого самоврядування.

Таким чином, на сесіях – основній організаційно-правовій формі діяльності рад – реалізуються всі основні функції місцевого самоврядування. Саме на сесіях відповідної ради визначаються напрями діяльності для інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, координується й контролюється їх робота.

Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету сільська, селищна рада створює постійні комісії. Вони обираються радою з числа депутатів ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний голова, секретар сільської, селищної ради. А мінімальний склад постійної комісії має бути не менше п’яти депутатів відповідної ради.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються відповідною радою (в регламенті ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою).

Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу сільська, селищна рада приймає відповідне рішення (приклад рішення наводиться нижче).

pryklad_700