місцевий бюджет

21Сер

Що таке місцевий бюджет в ОМС

Новини

Для розвитку і процвітання тієї чи іншої територіальної громади потрібні фінансові і матеріальні ресурси. Основою для їх поповнення і використання є місцевий бюджет.

Сільська рада і її виконавчий комітет, селищна рада і її виконавчий комітет, міська рада і її виконавчий комітет, районна в місті рада і її виконавчий комітет самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідно: сільський бюджет; селищний бюджет; міський бюджет; районний у місті бюджет. Затверджують ці бюджети сільська, селищна, міська, районна у місті ради, тобто рада депутатів.

Готує проєкт бюджету, подає його на затвердження до ради, виконує його протягом бюджетного року виконавчий комітет відповідної ради. Складовими частинами місцевого бюджету є доходи і видатки. Перелік надходжень до місцевого бюджету визначає Бюджетний кодекс України.

Серед них — місцеві податки і збори. Органи місцевого самоврядування щороку затверджують ставки (розміри):

  1. податку на майно;
  2. єдиного податку;
  3. збору за місця для паркування транспортних засобів;
  4. туристичного збору;
  5. земельного податку.

Надходження до районних й обласних бюджетів поступають за рахунок: коштів, залучених з місцевих бюджетів на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, які затверджують ОМС; коштів державного бюджету з подальшим розподілом їх між сільськими, селищними та/або міськими радами або для виконання спільних проєктів.