голосування

17Бер

Депутати місцевих рад більше не можуть приховувати свої рішення

Законодавство, Новини

23 лютого 2016 року наступила нова ера місцевого самоврядування в Україні. Саме в цей день рівно два місяці тому був опублікований Закон про забезпечення поіменних голосувань в органах місцевого самоврядування. Це означає, що Закон набув чинності, а місцеві ради повинні запрацювати «по-новому».

Що змінилося у роботі місцевих рад?

Відтепер практично всі голосування депутатів місцевих рад будуть поіменні. Раніше депутатам були доступні три режими голосування: відкрите, поіменне або таємне голосування.

Як це виглядало? Депутати голосували наприклад за виділення земельної ділянки, а громадяни не можуть дізнатись хто конкретно і як голосував.

Тепер голосування може проводитися тільки у двох режимах: відкрите поіменне голосування із зазначенням позиції кожного депутата або таємне голосування (проте виключно в окремих випадках, наприклад вибори секретаря ради або висловлення недовіри міському голові)

Давайте нагадаємо основні норми Закону, які набули чинності, а саме ч.3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Рішення місцевої ради приймаються відкритим поіменним голосуванням
 2. Таємні голосування можуть бути виключно з питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:
  1. п.4 ст.26 Закону: обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
  2. п.16 ст.26 Закону: прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;
  3. п.1 ст. 43 Закону: обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;
  4. п.29 ст.43 Закону: прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;
  5. п.31 ст.43 Закону: внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;
  6. ч.1 ст.55 Закону: голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
 3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 4. Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради у день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Для виконання Закону, місцевим радам необхідно зробити дві речі: привести у відповідність до Закону Регламент місцевої ради та забезпечити поіменне голосування з кожного питання порядку денного.

І. Щодо приведення у відповідність до Закону Регламентів, то для полегшення роботи місцевих ради, експертами було розроблено типові зміни, які необхідно внести.

У розділі Регламенту щодо видів та способів голосування внести такі зміни:

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосування здійснюється:

– за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата;

– у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення Радою про незастосування при голосуванні цієї системи – шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

У розділі щодо порядку здійснення голосування та прийняття рішення:

Депутат голосує особисто. При голосуванні за допомогою системи (Рада/Віче) депутат голосує виключно персональною електронною карткою. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам або голосувати кількома картками.

При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.

При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

ІІ. Щодо фактичного забезпечення поіменного голосування з кожного питання порядку денного, то тут ради можна розділити на два типи: ради, у яких встановлена електронна система для голосування, та ради, у яких такої системи немає.

Ради, у яких встановлено електронну систему для голосування Віче чи Рада, використовують дану систему для фіксації персональної поіменної позиції кожного депутата.

Кожен депутат голосує персональною карткою, а результати голосування поіменно висвітлюються на інформаційному табло або екрані у залі засідань.

У день проведення сесії ради або не пізніше наступного дня (у випадку, якщо пленарне засідання тривало до закінчення робочого дня) профільний відділ місцевої ради забезпечує оприлюднення результатів поіменного голосування на офіційному веб-сайті рад.

Ради, у яких немає електронної системи для голосування, фіксують персональну поіменну позиції кожного депутата на окремих аркушах або електронних таблицях.

У такому випадку голосування відбувається шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію «за», «проти», «утримався». Результати поіменного голосування фіксуються на окремих листах, які йдуть як додатки до протоколу пленарного засідання.

Зафіксовані на окремих аркушах результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті рад.

Підсумовуючи, зазначимо, що незалежно від рад, у яких встановлена електронна система для голосування, або ради, яких такої системи немає, повинні забезпечити виконання Закону щодо відкритих поіменних голосування.

Після кожного пленарного засідання на офіційному веб-сайті ради з кожного питання порядку денного громадяни повинні мати можливість переглянути тауц інформацію.

Джерело: https://www.prostir.ua

Автор: Іван Лукеря