податки та збори

04Лип

Де шукати інформацію про ставки місцевих податків і зборів?

Децентралізація, Законодавство, Новини

Ставки місцевих податків та зборів визначаються кожним органом місцевого самоврядування. Інформація про них є на офіційному сайті Державної фіскальної служби (ДФС). Проте, звідки береться ця інформація і наскільки вона актуальна?

Копія рішення про встановлені ставки і збори, чи внесені зміни до них надсилаються в електронному вигляді протягом 10-ти днів з дня прийняття, та не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в управління ДФС, що обліковують відповідних платників податків.

У свою чергу, місцеві органи оподаткування передають отриману інформацію у Державну фіскальну службу, попередньо сформувавши зведені дані про розміри, дату затвердження ставок місцевих податків чи зборів. Подання інформації відбувається в електронному форматі до 10 липня поточного року.

Отримана зведена інформація розміщується в загальному доступі на офіційному веб-сайті ДФС до 15 липня поточного року.

До 25 грудня року, що передує звітному, місцеві органи подають дані про ставки та надані пільги юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку з нерухомості (ст.266 ПКУ). Також до згаданої вище дати подаються рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати цього податку юридичним та/або фізичним особам (ст.284 ПКУ). Інформація подається у відповідний податковий орган за місцем розташування об’єкта нерухомості чи земельної ділянки.

Якщо ж нове рішення про ставки місцевих податків не було прийняте? Відповідь на це запитання можна знайти у пп.12.3.5 Податкового кодексу України. Так, коли місцевий орган самоврядування не прийняв рішення щодо затвердження ставок місцевих податків чи зборів, що є обов’язковим, до прийняття цього рішення такі податки сплачуються відповідно до норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а податки за землю справляються за ставками, що були чинними до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Фахівці ДФС наголошують, що в їхні повноваження не входить контролювати своєчасність та правильність прийнятих рішень про встановлення місцевих податків і зборів місцевими органами влади. Платникам рекомендується уточнювати інформацію щодо чинних рішень у місцевих радах, до території яких відносяться об’єкти оподаткування.